Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

tonery
1699 99c8
toner zamiennik do Brother DCP-1512E
tonery

Wybór drukarki: laserówka a może atramentówka

Nad skonstruowanym wyżej pytaniem powinniśmy się bardzo dobrze zastanowić przed zakupem urządzenia, bo dobór ten zmusi nas w przyszłości do ekwipowania się w tonery do danej drukarki przez cały czas eksploatacji urządzenia. Nade wszystko należy zadać sobie zapytanie ile zamierzamy miesięcznie korzystać z urządzenia, oraz jak często zamyślamy z kupionego urządzenia korzystać. W przypadku gdy nasze comiesięczne wielkości wydruków przekroczą 1000 stron powinniśmy na poważnie pomyśleć o kupieniu drukarki laserowej. Kasety do urządzeń laserowych mają zazwyczaj zdolność wytwórczą ok. 1500-5000 stron, toner do drukarki Brother HL-1112E zamiennik ma wydajność ok. 1500 stron przy 5% pokryciu, zaś wkłady z tuszem potrafią mieć wydajność jedynie tylko 300 stron, co na nieszczęście przymusiłoby nas do nierzadkiego wyposażania się w tusze. Innym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać powinno być: ile razy co miesiąc korzystamy z urządzenia. Tu dominację mają popularne plujki. Atramentówka może drukować z marszu, z kolei laserówka wymaga parę sekund na rozgrzanie, toner zamiennik do Brother HL-1112E wymaga do 10 sekundy. Częste uruchamianie nawet służy tuszom, powstrzymuje to przed ich zaschnięciem. Następnym ważkim parametrem jest to czy drukować będziemy wydruki w czerni, czy też w palecie odcieni. Z wydrukami monochromatycznymi nawet oszczędny jak na przykład toner do drukarki Brother HL-1112E radzi sobie prawidłowo, niemniej jednak do osiągnięcia zdjęć lub grafik z wykorzystaniem technologii laserowej potrzebujemy urządzenia wysokobudżetowej. Bez problemu radzą sobie z tym nawet nader tanie popularne plujki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl